Obavijest proizvođačima jabuka!

Suma srednjih dnevnih temperatura većih od 0 °C zabilježenih od 1. siječnja do danas dosegla je iznose od 1400 °C (stanica u Koprivnici) do 1544 °C (stanica na Kalniku) te možemo reći da je prestala opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a za vrijeme kišovitih dana moguće je sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

U ovom periodu prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja iz ranijih preporuka na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Visoka temperatura zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Sercadis, Crystal te pripravci na bazi strobilurina ili sumpora.

Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari!

Od sredine prošlog tjedna bilježimo je intenzivniji let jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.