Edukacija učenika u Koprivničkim Bregima i Glogovcu

U utorak, 17. prosinca, policijska službenica za prometnu preventivu u Postaji prometne policije Koprivnica, održala je edukacije učenicima drugih razreda u  Osnovnoj školi Koprivnički Bregi i Područnoj školi Glogovac.
Tijekom edukacija djeca su ponovila stečeno znanje iz prometa, a isto tako su nešto novo naučila. Tom prilikom ponovljeno je kako je promet opasan, opasnosti koje im prijete ako se neodgovorno ponašaju u prometu, kako da se sigurno kreću pješice u prometu, korištenju pješačkih prijelaza, sigurnoj vožnji biciklom te su još jednom upozorena da moraju nositi zaštitnu kacigu i imati svjetla na biciklu. Isto tako ponovno im je skrenuta  pažnja da  prilikom vožnje u osobnim automobilima moraju biti vezani sigurnosnim pojasevima na pravilan način.

PU KC KŽ