LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA “PRIGORJE” danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.–2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.496.960,00 HRK.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 370.625,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik mora imati prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a “PRIGORJE” koji obuhvaća područja općina Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno, te gradova Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014, te mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, u uredu LAG-a (Križevačka 4, 10340 Vrbovec) održavat će se individualne konzultacije, radnim danom ureda u razdoblju do uključivo 19. siječnja 2020. godine od 7 – 15 sati. Također, pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected].

Stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje. Datum i mjesto održavanja informativne radionice bit će objavljeno naknadno.