“Maslačci” aktivni – održana redovna godišnja skupština udruge

U restoranu “Vojarna” održana je danas redovna skupština Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci na kojoj je izviješće o radu u ovoj godini podnijela predsjednica Tamara Premuš. Udruga aktivno radi na zaštiti i promicanju prava svojih članova, a u ovoj godini provedene su brojne aktivnosti: edukacije, radionice s roditeljima i udomiteljima, korisnicima. Surađuju s drugim srodnim udrugama iz Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Bjelovara, Daruvara i drugih gradova s ciljem da se korisnici povežu sa svojim vršnjacima te da se roditelji povežu u skrbi za djecu i štićenike.
Predsjednica Tamara Premuš također je istakla dobru suradnju sa školama i dječjim vrtićima te podsjetila na akcije koje su organizirane za nabavu kombi vozila. U programu za 2020. godinu navela je pitanje rješavanja prostora koji im je neophodan za rad, daljnje edukacije, javljanje na natječaje, uključivanje volontera u rad, organizaciju i suradnju u humanitarnim akcijama, Dan otvorenih vrata, radionice za članove i volontere i još niz drugih aktivnosti kojima će se baviti.

Voditeljica Kluba “Maslačak” Nada Domitrović kazala je da će se i dalje nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade, osobe s intelektualnim teškoćama kroz program poludnevnog boravka, radno-okupacijske aktivnosti, rehabilitaciju, razne radionice, psihološko osnaživanje i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima, uključivanje volontera u rad i sudjelovanje na manifestacijama i događajima u gradu.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije Željka Koluder Vlahinja istakla je da je udruga “Maslačak” prepoznata u zajednici i ima nezamjenjivo mjesto u brizi i skrbi.
“Koprivničko-križevačka županija podupire vaš rad i u nama imate partnere i suradnike” – kazala je Željka Koluder Vlahinja te čestitala na radu i poželjela puno uspjeha i ostvarenje zacrtanih planova.

Pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca Sandro Novosel izrazio je nadu da će udruga u slijedećoj godini biti u novom prostoru koji joj je neophodan i da će to biti najbolji rođendanski dar u 2020. godini za 30 godina njenog postojanja.
“Ispred vas je mnogo uspješnih projekata i Grad Križevci uvijek vam je podrška” – rekao je Sandro Novosel.

Saborski zastupnik Branko Hrg uputio je zahvalu svim volonterima i članovima, a obiteljima čestitke na snazi koju iskazuju, zahvalu udomiteljima i svima koji pomažu rad udruge:
“Vodstvu udruge može se nakloniti i reći : Hvala što činite!”- kazao je Branko Hrg. Isto tako rekao je da s državne razine ima puno programa i projekata iz kojih se financiraju ovakve udruge i njihove aktivnosti su prepoznate s razine Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, a udruge nadomještavaju ono što nije institucionalno riješeno.

Uspješan rad i suradnju vezanu uz sportske aktivnosti poželio je Stevo Brujić, a na kraju je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović zahvalila vodstvu udruge te svim suradnicima što svojim radom osiguravaju višu razinu kvalitete života članova.

Održana je i početna konferencija projekta “Ruka podrške” financiranog sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

“Maslačci” su svojim gostima priredili prigodan program i time čestitali Božić i Novu 2020. godinu.
(J.I.)