Koprivničko-križevačka županija na korak do prestižnog statusa „Županija – prijatelj djece“

Održan je sastanak Koordinacijskog odbora projekta „Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“ kojim je predsjedao zamjenik župana Ratimir Ljubić, a prisustvovale su mu i županijske pročelnice Melita Ivančić i Maja Blažek sa suradnicama.

Kako je uvodno istaknuo zamjenik Ljubić, ujedno i predsjednik Koordinacijskog odbora, Županija je zahvaljujući svim aktivnostima i projektima koji se kontinuirano provode sukladno Strategiji projekta „Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“ za razdoblje 2020.-2022. godine, a koja je odlukom Županijske skupštine produžena do kraja ove godine, dobila otvoreni poziv Saveza DND Hrvatske za kandidaturu. Ljubić je podsjetio kako na području županije ovaj status imaju Koprivnica, Križevci i Virje, te izrazio nadu da će Županija po kompletiranju dokumentacije i pozitivne evaluacije ocjenjivača do kraja travnja steći željeni status.

„Dokazali smo da ozbiljno radimo na stvaranju uvjeta za rast i razvoj djece koji omogućavaju jednak pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi te da potičemo sportske i izvannastavne aktivnosti i kreativnog stvaralaštvo uz snažnu  participaciju u lokalnoj zajednici. Ovaj poziv za kandidaturom je kruna naših nastojanja, ali i potvrda da radimo sjajne stvari koje su usmjerene na dobrobit djece. Vjerujem da ćemo ostvariti i zadnji preostali korak te da će Županija uskoro imati ovaj prestižni status“, istaknuo je Ljubić.

Pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić izrazila je zadovoljstvo što su napori Odbora i Županije prepoznati na nacionalnoj razini te pojasnila daljnje korake u kompletiranju potrebne dokumentacije, između ostalog Završnog izvješća o provedbi trogodišnjeg strateškog plana i Godišnjeg izvedbenog plana za 2023. godinu. Pristupit će se i izradi nove Strategije za razdoblje od 2023. do 2026. godine pri čemu će Županija i dalje snažno podupirati i poticati jedinice lokalne samouprave da proaktivno rade na stjecanju statusa „Grad/Općina prijatelj djece“, za koji je interes do sada već iskazalo šest jedinica lokalne samouprave.

Članovi Koordinacijskog odbora složili su se da će u što kraćem roku prikupiti nužne podatke koji su potrebni za kompletiranje kandidature kojim će se postići status koji jasno pokazuje kako je Koprivničko-križevačka županija prostor koji snažno promišlja i pomaže u razvoju djece koja su temelj i budućnost našeg društva.