Županijski Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za specijalističko usavršavanje liječnika osigurao 686 tisuća eura

U Ministarstvu zdravstva održana je svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Centralno financiranje specijalizacija“ gdje su Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije uručena dva Ugovora ukupne vrijednosti 686.358,31 eura kojima će se financirati projekt „Učim, da budem dr. med. spec.“. Projekt se odnosi na specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će se doprinijeti dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe i većoj dostupnosti zdravstvene zaštite.

Obuhvaća specijalizacije iz područja opće medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije te ginekologije i opstetricije kojim će se omogućiti ravnomjernija raspodjela specijalističkih znanja na području Koprivničko-križevačke županije. Značajan nedostatak liječnika prisutan je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako na području cijele RH, tako i na području Koprivničko-križevačke županije, stoga je upravo to problem koji se želi riješiti provedbom ovog projekta.

Predviđeno razdoblje trajanja projekta je 63 mjeseca, a obuhvaćene su aktivnosti provedbe plana i programa Specijalističkog usavršavanja za tri doktora medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici Koprivničko-križevačke županije.

Projekt je opravdan s društvenog i ekonomskog aspekta te će se pozitivni efekti za ciljnu skupinu i krajnje korisnike reflektirati kroz osiguravanje specijalizacija doktorima medicine koji će nakon završene specijalizacije ostati raditi u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Nakon završetka specijalizacije doktori medicine će biti raspoređeni na radna mjesta, a što će uvelike utjecati na poboljšanje razine zdravstvenih usluga i same kvalitete života svim stanovnicima Koprivničko-križevačke županije. Primjenom stečenog znanja i iskustva doktora medicine nakon specijalizacije doprinijet će se dostupnosti zdravstvene zaštite kao i dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva.

Također je važno napomenuti da je projekt uspješno prijavljen i odobren uz tehničku i stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije – PORE.

Pratite nas na društvenim mrežama!