Ministarstvo kulture najavilo objavu javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija (MKM) najavilo je kako će u ponedjeljak, 4. rujna objaviti javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu, a sredstva namijenjena potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi osigurana su u državnom proračunu.


Javni poziv i upute za prijavitelje usklađeni su s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Sredstva se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.


Prijave će se podnositi od 4. rujna do 5. listopada do 17 sati. Podnose ih ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz muzejske i knjižnične djelatnosti, za potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) i međunarodne kulturne suradnje.


Ministarstvo napominje i da će se od 2. listopada do 3. studenoga podnositi prijava programa iz područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara.

Pratite nas na društvenim mrežama!