Evo gdje u petak neće biti električne energije

Mjesto KARANE će bez električne energije biti u vremenu od 9.00 do 13.00 sati.

Ulica: KARANE 31/A