U tijeku su radovi održavanja na šumskim cestama Podlužan – Grede i Kostanj – Granice

U tijeku su radovi održavanja na šumskim cestama Podlužan – Grede i Kostanj – Granice (obe k.o. Novaki) koji će biti dovršeni do polovice listopada 2023.Podnositelj zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika je Udruga privatnih šumoposjednika “Vrba” koja djeluje na području Općine Dubrava.Sve radove održavanja šumskih cesta financiralo je Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava nakanade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).U prošloj 2022. do rujna ove godine Udruga privatnih šumoposjednika “Vrba” privela je kraju radove na održavanju tri šumske ceste.Čestitamo Udruzi i želimo im uspješan nastavak ovakvih projekata.

SLIKA 1. I 2.šumska cesta Svinjarica – Slavičekk.o. Bađinecdužina: 2,45 kmradovi održavanja završeni u srpnju 2022.vrijednost radova: 93.577,21 EUR

SLIKA 3. I 4.šumska cesta Vukaceva prosjekak.o. Paruževacdužina: 1,06 kmradovi održavanja završeni u srpnju 2022.vrijednost radova: 46.877,86 EUR

SLIKA 5 I 6šumska cesta Jelašinek.o. Brezjedužina: 1,76 kmradovi održavanja završeni u rujnu 2023.vrijednost radova: 62.273,00 EUR