Od 2. svibnja počinje novi sustav naplate i odvoza otpada

Podsjećamo sve građane Križevaca kako od 2. svibnja počinje novi sustav naplate i odvoza otpada, a sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Novi raspored odvoza otpada možete pronaći u Kalendaru odvoza otpada za 2019. godinu koji ste dobili na kućne adrese, a možete ga preuzeti i u online obliku: 

https://komunalno.hr/wp-content/uploads/2019/01/Kalendar-odvoza-otpada-2019.pdf.

S ovim datumom po prvi puta na području Križevaca kreće odvoz biootpada (zelena kanta sa smeđim poklopcem), a u koju se isključivo odlaže kuhinjski otpad – razni ostatci od pripreme hrane (ne kuhana hrana), ostatci voća i povrća, listovi salate, blitve, kelja, krumpira i slično, ljuske od jaja, talog kave, vrećice od čaja. Potom, u kantu za biootpad ide i vrtni ili zeleni otpad – uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, borove iglice, kora drveta, piljevina i ohlađeni pepeo. U kantu za biootpad NE IDU ostaci kuhane hrane, meso, riba, kosti, mliječni proizvodi, ulja i masti.Cilj svih ovih aktivnosti je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada Ivančino brdo (otpad iz kante sa zelenim poklopcem) i dostizanje cilja da se do 2020. godine odvojeno prikuplja 50 posto otpada što se Hrvatska obvezala pristupanjem u Europsku uniju.Dobrim sortiranjem otpada, građani će moći utjecati na samu cijenu odvoza otpada.