Danas imendan slave Karmen, Krunoslava i Vladimir!

Karmen

Varijanta od Karmela, ili Karmen (Carmen). Špansko ime Carmen. Španjolski naziv “Carmen” izvorno je oblik imena Carmel, gdje je “l” zamijenjeno sa “n” u odnosu na latinsku riječ carmen, što znači “pjesma, pjevanje” ili “poema”. U varijanti imena Carmelo “l” je sačuvan. Od istog korijena je izvedeno “Carmentis” ili “Carmenta” što je naziv rimske boginje rođenja i proročanstva, a “karma” znači i “proročanstvo”, također je i korijen engleske riječi “šarm”. Na engleskom se ovo ime daje i dječacima i djevojčicama, a na talijanskom, španjolskom, rumunjskom i portugalskom, ime Carmen (karmen) je uglavnom žensko.

Krunoslava

Krunoslava je žensko ime nastalo od latinske riječi coronatus što znači krunjenje, izvorno od riječi corono što znači kruna, krug. Muški oblik ovog imena je Krunoslav. Drugi oblici ovog imena su Krune, Krunija, Krunica, Kruna i Krunoslavka.

Vladimir

Ime složeno od slovenskih osnovа “vladati” i “mir” – vladati u miru.Ime sadrži u sebi osnovu “mir” koja je veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dijete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru. Postoji mišljenje da je nastalo u ruskom jeziku prema skandinavskom imenu Waldemar. Ova pretpostavka je malo verovatna kad se zna da su se tako nazivala tri kralja srpskih Slovena u najranijem periodu južno slovenske istorije. Kalendarsko je ime.