Održana svečana primopredaja sanitetskih vozila

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije proveo je postupak javne nabave za nabavu 3 komada vozila za sanitetski prijevoz ukupne vrijednosti 971.250,00 kuna s PDV-om i jedno vozilo izvanbolničke hitne medicinske službe ukupne vrijednosti 574.375,00 kuna, sveukupna vrijednost vozila koja se nabavljaju u 2019. godini iznosi 1.545.625,00 kuna (sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije).

S obzirom da su se tijekom zadnje dvije godine za sanitetski prijevoz nabavljeno 10 vozila, a ove godine 3 vozila sveukupne vrijednosti 3.800.000,00 kuna; Koprivničko-križevačka županija je zajedno sa Zavodom za hitnu medicinu u kratko vrijeme riješila problem starog voznog parka s kojim se suočava većina Zavoda za hitnu (koji pod svojom ingerencijom imaju sanitetski prijevoz), odnosno Domova zdravlja te na taj način osigurala pacijentima sigurniji, ugodniji i brži dolazak na mjesto liječenja, što u krajnjem slučaju i jest posao sanitetskog prijevoza: prijevoz pacijenata na liječenje u druge zdravstvene ustanove, njihov povrat iz zdravstvenih ustanova, svakodnevni prijevoz pacijenata na dijalizu, a što zahtijeva da vozila budu potpuno sigurna, opremljena najnovijim standardima te da osiguravaju zbrinjavanje pacijenta prilikom transporta ukoliko je to potrebno.

Uz novi vozni park sanitetskog prijevoza, Zavod za hitnu medicinu raspolaže sa kompletno novim voznim parkom hitne medicinske služe čija pojedinačna vrijednost opremljenog hitnog vozila prelazi 530.000,00 kuna (Volkswagen transporter T6).

Sva vozila hitne medicinske službe su također nabavljena iz decentraliziranih sredstava, a što je svake godine osiguravala Županija te na taj način Koprivničko-križevačka županija jedna od rijetkih županija koja raspolaže sa potpuno novim voznim pakom hitne medicinske službe, a što je već i slučaj sa sanitetskim prijevozom.

Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije je znatno olakšan posao s obzirom na komunikaciju i sustavnu brigu županije oko Zavoda za hitnu medicinu, a usudim se reći i cjelokupnog zdravstvenog sustava ove županije jer slijedimo najviše standarde po pitanju kvalitete i organizacije.

Uz nabavu vozila, svakako je važno spomenuti i ostale projekte koje Zavod provodi, odnosno ima u pripremi.

U mjesecu kolovozu 2018. godine Zavod za hitnu medicinu je prijavio projekt  „Danas učimo – sutra spašavamo!“ ukupne vrijednosti 510.663,81 kn, te će se njegovom provedbom educirati zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije o promociji zdravlja i prevenciji bolesti kroz provedbu naprednog trauma tečaja, edukacije o naprednom održavanju života te edukacije o naprednom održavanju života djece i novorođenčadi (ITLS, ALS i EPALS). Provedbom svih projektnih aktivnosti doprinijet će se promociji zdravlja i podizanju kvalitete zdravstvenih usluga na području Koprivničko-križevačke županije. Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci, a bit će financiran u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske, dok je specifični cilj unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Osim navedenog projekta, u pripremi je također i projektna prijava za Komponentu 1 istog natječaja koji se planira aplicirati u srpnju 2019. godine. Ova projektna prijava obuhvatit će aktivnosti vezane uz promociju zdravlja i prevenciju bolesti usmjerene na građane Koprivničko-križevačke županije.

Nadalje, vezano za projekt  Energetske obnove zgrade hitne medicine za koji je Zavod aplicirao krajem mjeseca siječnja 2018. godine prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od traženih bespovratnih sredstava u iznosu od 764.535,55 kn, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zavodu je dodijeljen iznos od 698.339,02 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 1.409.811,34 kune, od čega će Koprivničko-križevačka županija financirati obnovu zgrade u iznosu od 500.000,00 kuna te se sa radovima na obnovi zgrade planira krenuti krajem mjeseca svibnja ove godine.