Osnovan tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Sukladno odredbama Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe

protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-
križevačkoj županiji donio je Odluku o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv

nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Sporazum o međuresornoj suradnji zaključen je između sedam ministarstava (Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva, Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Ministarstva uprave).
Sporazumom je određeno da se uspostave timovi za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad
ženama i nasilja u obitelji na nacionalnoj i županijskim razinama s ciljem poduzimanja potrebnih
mjera za unapređenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva.
Uloga nacionalnog i županijskih timova je da aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne
strategije zaštite od nasilja kao i u osiguranju dosljedne provedbe odredaba Konvencije Vijeća
Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

U tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-
križevačke županije imenovano je ukupno 18 osoba za članove i zamjenike članova tima.

Članovi i zamjenici članova su predstavnici/e Ureda državne uprave KCKŽ županije, Centra za
socijalnu skrb Križevci, Koprivnica, Đurđevac, PU Koprivničko-križevačke, Opće bolnice
Koprivnica, Općinskog suda Koprivnica, Povjerenstva za ravnopravnost spolova županije te
predstavnice “HERE” Križevci koji/e se aktivno bave pružanjem pomoći i podrške ženama
žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.
U četvrtak 23.svibnja održan je prvi radni sastanak Županijskog tima za sprečavanje i borbu
protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na kojem su izabrane voditeljica, zamjenica i tajnica
tima te je dogovorena daljnja dinamika rada. Za voditeljicu tima odabrana je Maja Gregurović,
policijska službenica za prevenciju u Uredu načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke,
za zamjenicu voditeljice odabrana je Marina Švagelj Jažić, koordinatorica “HERE” Križevci, a za
tajnicu tima odabrana je Ljiljana Šimeg Salajpal, voditeljica odjela za obrazovanje, kulturu,
humanitarnu pomoć i sport u Službi za društvene djelatnosti u Uredu državne uprave
Koprivničko-križevačke županije.
Zadaće ovoga tima prema poslovniku o radu su unaprjeđivanje sustava zaštite od nasilja nad
ženama i nasilja u obitelji u lokalnoj zajednici međuresornom suradnjom, donošenje godišnjeg
plana rada, sudjelovanje u programima zajedničke izobrazbe te preventivnim aktivnostima,
vođenje evidencija o aktivnostima, usvajanje izvješća o radu za prethodnu godinu i podnošenje
istog Nacionalnom timu i dr.