Prijavite se za pružanje besplatne pravne pomoći

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne
pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.


Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 11.12.2019. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama
Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu
pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.


Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: fotokopiju osobne iskaznice fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem
Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.


Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 10.12.2019. godine svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.