Natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.
Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna
poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.
Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su:
• objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
• ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući
organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
• ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih
zemalja
• ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima
trećih zemalja te
• administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika
Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od
ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ).
Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000 EUR.
Rok za podnošenje prijava je do 14. veljače 2019. godine, a natječaj i detaljne
upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.
U razdoblju od 2014. do 2018. godine objavljeno je 12 natječaja za ovu mjeru. Od početka 2014. godine, od kada je započela provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vina odobrena je isplata za 74 projekata u ukupnom iznosu od 14.477.295,68 HRK. U 2019. godini isplaćeno je 6.138.096,92 HRK, a iskoristivost
omotnice za ovu mjeru iznosila je 88,9% za 2019. godinu.